جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا یعنی سرنوشت من و تو یعنی روابط متقابل انسان(فرهنگ)،تکنیک،مدیریت و محیط

اسفند 87
5 پست
بهمن 87
58 پست
دی 87
21 پست
gis
2 پست
مدرنیزم
1 پست
نو_شهر_ها
1 پست
تراکم
1 پست