کمیسیون برنامه ریزی شهر فیلادلفیا

کمیسیون برنامه ریزی شهر فیلادلفیا از بخش ها و حوزه های مختلفی تشکیل شده است که هر کدام بطور جداگانه قوانین و چهارچوب های مدیریتی خاصی را دنبال می کنند و بطور کلی با هدف توسعه و بهسازی شهر به انجام وظیفه مشغولند در بخش زیر به بررسی چندین مورد از حوزه های مختلف این کمیسیون می پردازیم.

 

 

 

وظیفه کمیسیون برنامه ریزی:

 

کمیسیون برنامه ریزی فیلادلفیا مسئولیت هدایت و پیشرفت قانونمند توسعه را در این شهر بر عهده دارد.

 

بر طبق چهارچوب قوانین محلی در سال 1951 وظایف و توانمندی که برای این کمیسیون در نظر گرفته شد، شامل آمادگی برای انجام:

 

--  طرح ها و پروژه های جامع و تغییر و تبدیل آن    

 

--  اجرای برنامه های مهم و تنظیم بودجه

 

--  تعیین مقررات نواحی و بهسازی

 

--  تنظیم و وضع قوانین و مقررات تقسیمات زمین

 

مراجع قانون گذار فیلادلفیا مشخص کردند که کمیسیون برنامه ریزی باید از 9 عضو،  بعلاوه یک مدیر عامل و یک مدیر امور مالی، مدیر روابط اجتماعی که به نسبت مقام شغلی خود ارائه خدمت می کند و یک شهردار که خود حق انتخاب شش نفر را برای خدمت در کمیسیون دارد، تشکیل شود.

 

کمیسیون برنامه ریزی نیز خود رئیس و هئیت رئیسه تمام وقت را به همراه یک گروه مدنی 70 نفره که شامل کارمندان و پرسنل اداره برنامه ریزی استراتژیک می باشند، انتخاب می کند.

 

این گروه متشکل از معماران، برنامه ریزان و طراحان شهری است که توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS، پرسنل دفتری و اداری، پشتیبانی می شوند.

 

در حالی که تمامی اهداف کمیسیون برنامه ریزی به مدت 5 دهه بطور یکسان و بدون تغییر و تبدیل ثابت مانده ، اما برخی از عملکردهای ویژه این شعبه در پاسخگویی به تغییر درخواست ها نه تنها گسترش زیادی یافته بلکه ماهیت بسیاری از این فعالیت ها به کلی تغییر کرده است.

 

در راستای این تغییر و تحولات وظایف فرماندار و مدیران شهری نیز گسترش پیدا کرد و شامل سطح وسیعتری از روابط عمومی و اصل برنامه ریزی شهری همانند فعالیت دولت محلی شد.

 

تاکید نسبی بر کنترل های نحوه استفاده از زمین، امکانات برنامه ریزی و برنامه ریزی عملی که توسط قوانین محلی تعیین شده بود، همراه با تاکید بر روی صدوریات توسعه عملی از قبیل توسعه اقتصادی، ارائه خدمات بشر دوستانه و سیاست مسکن سازی نیز در راستای این تغییرات توسعه بیشتری یافت.

 

بعلاوه اهمیت تازه ای که به توسعه عملی در این تغییرات داده می شد، در نتیجه مرتبط بودن آن با شرایط محیطی، نگهداری و حفظ منابع تاریخی، افزایش پیچیدگی و وسعت پیشنهادات توسعه و تاکید خاص بر روی انسانی شدن مقیاس های شهری بخاطر طراحی شهرنشینی بود.

 

  

 

بخش برنامه ریزی اجتماعی:

 

بخش برنامه ریزی اجتماعی مسئول برنامه ریزی مناطق و توسعه نواحی خاصی از شهر است. این حوزه بر اساس جغرافیای شهری از برنامه ریزان یا گروه های برنامه ریزی که در هر دوازده بخش تجزیه و تحلیل برنامه ریزی تبحر دارند، تشکیل شده است.

 

وظایف اولیه و ابتدایی حوزه برنامه ریزی اجتماعی شامل موارد زیر می شود:

 

--  تهیه و بازبینی برنامه های مرتبط با مشکلات شهروندان و فرصت های موجود در بخش تجزیه و تحلیل برنامه ریزی.

 

--  حمایت از گسترش مشارکت شهروندان که این امکان شهروندان را قادر می سازد تا  از صدوریات عمومی کمیسیون و شورا مطلع شوند و اطلاعات خود را در مورد نیازهای جامعه شهری و خواسته ها و پیشنهادات خود را به شهرداری و شورا ارائه داده از آنها در حل مشکلات کمک بگیرند.

 

--  بررسی پیشنهادات توسعه ، بازبینی نقشه ها و طرح های توسعه که احتیاج به تغییرات محل دارد، برطرف نمودن مغایرت های نقشه، تصویب موارد فرعی بعلاوه پشتیبانی پروژه هایی که توسط مدیران توسعه دوباره از ابتدا آغاز شده، مشارکت در توسعه صنایع فیلادلفیا، مشارکت در توسعه بازرگانی، اداره مسکن سازی و توسعه اجتماعی.

 

--  راه اندازی و به مرحله اجرا رساندن تحقیقات ویژه زمین ، بخشها و نواحی شهری.

 

بعلاوه این وظایف ابتدایی، بخش برنامه ریزی اجتماعی یک سری خدمات را برای حوزه های شهری، دفتر شهردار و شورای شهر به انجام می رساند. که این خدمات عبارتند از جستجوهایی برای یافتن مناطق قابل توسعه، ارزیابی زمین و منطقه، ارزیابی پیشنهادات ، آماده سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات.

 

  

 

بخش استراتژی برنامه ریزی و مصلحت اندیشی:

 

بخش استراتژی برنامه ریزی و  مصلحت اندیشی برای تشخیص صدوریات مهم و فرصت هایی که شهر با آن مواجه می شود، ارزیابی اختیارات و الویت ها و همکاری با فرماندار و مدیران شهری، گسترش دستورکار و برنامه عملیاتی فعالیت های عمومی و خصوصی، تشکیل شده است.

 

این بخش در راستای عملکرد مسکن سازی، حمل و نقل درون شهری، توسعه اقتصادی و خدمات و امکانات اجتماعی فعالیت می کند و اطلاعات عمومی عملکردها سازمان را نیز نگهداری می کند.

 

کارمندان این بخش مسئول توسعه عملی بلند مدت برنامه و طرح های شهری همانند یک اصل برای منازعه، گفتمان و حل مشکلات برای تغییر شرایط هستند. وظیفه بخش استراتژی برنامه ریزی و  مصلحت اندیشی، انجام پروژه های گسترده،  آماده سازی برنامه های شهر های بزرگ و پایتخت، حمایت و یاری برای فراهم کردن بالاترین میزان رفاه شهروندان فیلادلفیا است و شامل:

 

--  فراهم آوردن بیانیه های روشن و واضح از سیاست گذاری های عمومی و تعهدات.

 

--  فراهم آوردن زمینه های که تصمیم گیری های فردی سبب جدایی شهروندان از شهرداری نشده و ارزیابی عمومی برای اهداف اجتماعی گسترده به حساب آید و بر روی اقتصاد اجتماعی تاثیرگذار باشد.

 

-- تسهیل اجرای نقشه ها نه تنها در رعایت عملکردهای قانونی، بلکه در روند اجرایی و بازرسی قضایی.

 

  

 

برنامه ویژه:

 

هر ساله پرسنل این بخش یک برنامه ویژه شش ساله را آماده می کنند. که این برنامه تمام بیابیه های توسعه عملی شهر را بطور کامل هدایت می کند. منابع محدود مالی نیز تنها اولویت های اجرایی را شامل می شوند، وظیفه دیگر این کارمندان تعیین ترتیب انجام پروژه های است که با توجه به موارد زیر تنظیم می شود:

 

--  بررسی نیازهای نواحی شهری

 

--  ابقا و افزایش فضای سبز درسطح شهر فیلادلفیا

 

--  ملاحظه سیاست های مالی مدیران شهر و تعیین صلاحیت آنها

 

--  توانایی و قدرت تامین بودجه از منابع خارجی

 

--  ایجاد ارتباط بین عملکرد پروژه ها با توجه به طراحی، موقعیت، تنظیم زمان ساخت

 

     

 

بخش توسعه:

 

بخش توسعه مسئول بازخوانی طرح ها و نقشه های توسعه جدید و در زمان لازم بررسی نقشه ها و مطابقت دادن آنها با قوانین منطقه بندی، تنظیم مقررات تقسیم مجدد زمین و کنترل نحوه استفاده از زمین در شهر فیلادلفیا و ایالات دیگر است.

 

  

 

منطقه بندی:

 

این بخش بازبینی تمام فرم های تعدیل هیئت های منطقه بندی، رسیدگی به تمام دعوی ها را بر عهده دارد. همچنین بررسی تغییرات قوانین تمام نقشه های منطقه بندی و اصلاح آن را نیز انجام می دهد.

 

  

 

ارزیابی محیطی و کنترل توسعه:

 

تمامی نقشه های زمین ها و تقسیم بندی آن در شهر فیلادلفیا بر عهده بخش توسعه برنامه ریزی و منطقه بندی می باشد. که شامل بازرسی نقشه های توسعه زمین به منظور تصویب و تطابق با قوانین عطف به طرح بندی خیابان، نقشه برداری، شرایط ژئوتکنیک زمین، اندازه، شرایط زهکشی، مسیرهای عبور وسایط نقلیه و عابرین پیاده همراه با نقشه نهایی خاکبرداری است.

 

بعلاوه این بخش مسئول انجام وظایفی مانند هدایت تجزیه و تحلیل های محیطی پروژه های سراسر شهر که توسط دولت فدرال تامین مالی می شود و از طرف  National Environmental Policy بر عهده این بخش گذاشته شده، است. این بررسی همچنین شامل تجزیه و تحلیل اقدامات تامین نیرو ، حفظ و نگاهداشت مکان ها و بناهای تاریخی، حفظ منابع آب، جلوگیری از آلودگی صوتی، آلودگی آب و هوا، بازرسی موارد خطرزا می شود.

 

  

 

بخش طراحی شهری:

 

بخش طراحی شهری مسئول راهنمایی طراحان و متخصصان هنرهای تجسمی و تعیین سیاست گذاری توسعه همگانی است. هدف از تشکیل این بخش نگهداری و افزایش قابلیت زیستن،  حفظ گنجینه فرهنگی شهر فیلادلفیا است.

 

وظایف اولیه این بخش عبارت است از:

 

--  ایجاد جنبه های همگانی طراحی برای توسعه مناطق اقتصادی، نوسازی مناطق، تجدید حیات تجاری و افزایش فضای شهری.

 

--  بررسی پیشنهادات برای بهسازی نمای خارجی ساختمانها، در مراکز عمده تجاری و فرهنگی شهر.

 

--  بررسی طراحی شهری و ارکان معماری جدید، هماهنگ کردن عملکرد تصویبات طراحان شهری با کمیسیون بناهای تاریخی شهر، حوزه هنر و ماموران توسعه دوباره.

 

--  نمونه سازی پروژه های خاص شهری که شامل منطقه های کوچکتری می شود که بخش طراحی شهری متعهد آن شده است.

 

  

 

سیستم اطلاعات جغرافیایی:

 

بخش GIS مسئول بهره برداری و تصدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی شهری است. وظایف این بخش نگهداری و تجدید برنامه، استفاده از زمین های شهر فیلادلفیا، ساختمانها، منطقه بندی و نقشه های خیابانها است.

 

کارمندان و پرسنل این بخش مسئول تهیه و  ارائه متنوع نقشه های صنعتی، نمودارها،  جداول و دیگر موارد گویا و کلی برای نمایاندن و انتشار پیشنهادات می باشند.

 

خدمات بازنمایی اطلاعات و داده ها به منظور حمایت از عملکرد کارکنان کمیسیون برای جمع آوری اطلاعات از دیگر آژانس های همگانی و شورای شهر و حمایت از فعالیت های توسعه اقتصادی و اجتماعی سازمانهای محلی نیز توسط این حوزه  انجام می شود.

 

 

 

منبع : سایت شهرنما

 

/ 0 نظر / 45 بازدید