# برنامه_ریزی_شهری_(_تعریف_و_کاربرد_برنامه_ریزی_)

برنامه ریزی شهری ( تعریف و کاربرد برنامه ریزی )

مفهوم برنامه‌ریزیدر صورتی که بخواهیم تعریفی کلی از برنامه‌ریزی داشته باشیم, می‌بایستی برنامه‌ریزی را عبارت از کوششی در جهت انتخاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 321 بازدید