# نظریه_در_مورد_شهرسازی

نظرات فرانک لویدرایت در مورد شهر سازی

فرانک لویدرایت،مرید«لویی سولیوان»استادمکتب شیکاگو؛اولین معمار نام آور امریکایی است که مدرسه هنرهای زیبای پاریس را نگذارنده است.به عنوان اولین نفر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 183 بازدید