نقشه رقومی شهرها

                          نقشه رقومی شهرها 

 

تهیه نقشه رقومی یکی از ضروریات مدیریت، برنامه ریزی، توسعه و عمران شهر های کشور می باشد. تهیه نقشه رقومی به هنگام شهرهای کشور با مشارکت وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و استانداری‌ها از چند سال قبل آغاز گردیده است و در حال حاضر بیش از 450 شهر کشور دارای نقشه رقومی سه بعدی می باشند. نقشه های رقومی تهیه شده مبنای تهیه پایگاه های اطلاعات مکانی شهری خواهند بود.

 

/ 0 نظر / 29 بازدید